Side:Aubert - Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom.djvu/238

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


sjette Del af den mig bevilgede Reisetid til en mere kursorisk Reise snarere er for lidet end for meget. Især i Halle, Leipzig, Dresden og München har jeg havt Anledning til dels at komme i personlig Berørelse med, dels fra Katedret at høre Tydsklands betydeligste Videnskabsmænd og ved mundtlige Meddelelser, ved Besøg i Stænderforsamlinger og Læsning af temporære og lokale Skrifter at blive bekjendt med flere Forgreninger af disse tydske Staters indre Økonomi, deres statsretslige Forholde og videnskabelige Indretninger, en Kundskab, der, skjønt adspredt i Enkeltheder, dog ved sin umiddelbare Anskuelighed tjener til at kaste Lys paa det hele. Ligesom jeg derfor dagligen mere har overbevist mig om, at min Reise i Tydskland ogsaa med Hensyn til sit Øiemed vilde være bleven halv og ufuldstændig, hvis jeg ikke havde været i Stand til at give den en større Udstrækning, og det især paa Grund af den indgribende Modsætning, som hersker mellem de nordlige og sydlige tydske Stater, saaledes anser jeg det at ligge udenfor Grændserne af min Beføielse at gaa længere mod Syden eller endog paa den anden Side af Alperne, og afreiser imorgen fra München for over Innsbrück, Zürich og enten Basel eller Genf at gaa til Paris, hvor jeg vil ankomme i Begyndelsen af August. – – –

Ærbødigst

Anton Schweigaard.

(Til J. Welhaven).

Paris, 14 August 1834.

– – Min Reise er i Udførelsen bleven noget vidtløftigere, end den var i Planen; dette er et ganske sædvanligt Tilfælde, og jeg er ganske vel tilfreds med, at jeg under Umuligheden af at bestemme dette hvor langt og hvor ved min Reises Tiltrædelse udkastede min Rute saaledes at Afvigelsen blev en Udvidelse og ikke en Indskrænkning.