Side:Annie Besant en moderne pioner.pdf/2

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

Bestemmelser for boklaan i Stavanger kommunebibliotek. § 1. Manuskripter, litterære sjeldenheter, ordbøker, plancheverker og karter utlaanes ikke, men kan avbenyttes i bibliotekets læse= værelse. § 2. Kun én bok utlaanes til hver enkelt laantaker om gangen. Bestaar et verk av flere dele, utlaanes i regelen kun én del om gangen. § 3. Ingen bok maa uten speciel tillatelse av bibliotekaren beholdes længer end 3 uker. § 4. Leveres en bok tilbake skade: eller makuleret, anskaffes et nytt eksemplar for laantakerens regning. § 5. Laantakere maa, om saadant forlanges, deponere et beløp av kr. 10.00 eller stille fornøden garanti for bøkernes ordentlige be= handling og tilbakelevering i rette tid. NB. Overskrides laanetiden, betales 2 øre pr. dag for hvert bind.