Side:Anne og Alet.djvu/35

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent

Forhaabning derom. Hun angav Berthe som den, der havde været hendes Lærerinde og Raadgiverinde og erklærede Alf for at være aldeles uskyldig i Mordet. Ligeledes tilstod hun, at hun havde bekjendt Mordet for sine Forældre nogle Dage før sin Arrestation. Hun fortalte de nærmere Omstændigheder ved sin Misgjerning, og at hun, forskrækket over Giftens Virkninger paa hændes Offer, havde kastet Resten af Pulveret paa Ilden.

Efter dette Forhør, under hvilket ogsaa Fogden, Lagrettet og de Anklagedes Defensor havde været tilstede, blev Berthe underkastet særskilt Examination. Hun erklærede sig født og opdragen paa Helle og 28 Aar gammel. Hun havde ikke vidst noget om Fluekrudtets dræbende Virkninger, førend Anne Kristofersdatter havde fortalt hende, at Enken Guri Hansdatter paa Hisøen, Konen Gunild Karlsdatter paa Vædingvolden, og en Pige ved Navn Anne Jansdatter, alle vare døde af denne Gift. Efter at have hørt dette, havde hun „i al Uskyldighed“ talt med Alet derom, der havde bedet hende om at kjøbe for et Par Skilling af denne Gift „til Karen.“ To Gange havde Berthe været i Arendal