Side:Anne og Alet.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent

om et Mord tilbage med Afsky, var nu bleven en Morderske!

Ogsaa det, som Mennesket afskyer, kan det gjøre. Derfor vogte man sig!

Enken Guri maatte gaa tilsengs Dagen efterat hun havde faaet Giften, og vedblev at være syg med Opkastelse og Convulsioner, indtil hun den 2den Juli afgik ved Døden. Iøvrigt fattede Ingen Mistanke om Forgiftelse, uagtet den Kone, i hvis Hus Enken logerede, undrede sig over flere Omstændigheder, som maatte kunne synes mistænkelige. Anne vilde saaledes ikke nyde noget af den Mad, hvoraf den Afdøde havde spist, og et Kreatur paa Gaarden blev sygt og kreperede. Maaske har Mordersken ogsaa paa det villet prøve Giftens Virkning.

Man begynder nu i det Fjerne at skimte Skafottet.

Den unge, næsten barnlige Giftblanderske kom i August samme Aar hjem til sine Forældre, men der hviler et Mørke over hendes senere Liv. Hun synes vexelvis at have været hjemme hos sine Forældre og borte i Tjeneste. Saaledes var hun om Sommeren 1763 i Tjeneste hos en af sin Faders Naboer paa Helle. Den skrækkelige Hem-