Side:Amundsen,Roald-Sydpolen II-1912.djvu/385

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

taugverk var det slut med, forlitet mat hadde vi og av olje et minimum; alt dette maatte skaffes. I værste fald kunde jo det oceanografiske togt sløifes og vi ligge stille i Buenos Ayres; men da man ikke godt kunde la vore kamerater vansmegte paa isen, vilde man i Norge være blit nødt til at sende saa meget, at vi kunde gaa derned; men dermed vilde det ogsaa være slut med hele ekspeditionen, da „Fram” isaafald hadde faat ordre til at gaa tilbake til Norge.

Som sedvanlig var imidlertid „Fram” ogsaa ved denne leilighet svært heldig. Et par dager før vi forlot Norge, hadde nemlig vor udmerkede landsmand i Buenos Ayres herr godseier Pedro Christophersen telegrafert, at han vilde forsyne os med den proviant, vi maatte trænge, naar vi fra Madeira anløp Buenos Ayres. Han visste rigtignok ikke den gang, at turen blev utstrakt til ogsaa at omfatte Sydpolen, og at „Fram” ved ankomsten til Buenos Ayres var næsten tom istedenfor fuldt lastet; men det forhindret ham ikke i at hjælpe, som han gjorde. Jeg avla straks en visit hos ham og hos hans bror, den norske minister; de var heldigvis begge meget begeistret over chefens ændrede planer.

Da jeg ved en litt senere leilighet ytret min forbauselse over ikke at høre noget hjemmefra, blev det mig fortalt, at ekspeditionen vistnok ingen penger hadde, og godseier Christophersen lovet mig, da han hørte, hvor slet stillingen var, at betale alle vore utgifter i Buenos Ayres samt forsyne os med proviant og brændsel. Nu var vi altsaa ovenpaa med en gang og behøvde ikke at sørge for den dag imorgen.

Av det norske La Plata-samfund fik alle ombord endel