Side:Afholdssagens historie.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


referater og afhandlinger osv. Derhos har jeg personlig faaet mundtlige eller skriftlige oplysninger fra saadanne, som selv har været med i afholdsarbeidet.

Enkelte havde maaske ventet en mere udførlig beretning om afholdsarbeidet blandt os norske her i Amerika; men det laa udenfor min plan. Jeg troede, at en almindelig oversigt over afholdsspørgsmaalets historie i alle lande og til alle tider var det, vi først og fremst trængte, da mange iblandt os har saare lidet kjendskab dertil. Afholdsbevægelsen er endnu saa ny iblandt os, at der ikke kan være stort historie at skrive derom endnu. Hvad der er, kjender de fleste mere eller mindre til. Jeg har derfor ikke gaaet til enkeltheder, men kun meddelt i store træk afholdssagens opkomst, udvikling og resultater blandt vort folk i dette land. En mere detaljeret historie vil der blive plads for senere, og en saadan har, saavidt jeg forstaar, hr. redaktør O. Br. Olson allerede begyndt at samle materiale til.

Til dem, som har hjulpet mig med raad og oplysninger under udarbeidelsen af nærværende bog vil jeg herved frembære min hjerteligste tak, særlig takkes O. Br. Olson for den velvillige assistance han har ydet mig.

Maatte da nærværende skrift bidrage sit til at sprede større oplysning om den saa store og vigtige afholdssag, samt vække og vedligeholde interessen for samme.

Minneapolis. Minn., 30. nov. 1896.

J. L. Nydahl.