Side:Aasen - Ervingen.djvu/42

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent
42

af dette Jordbrug og vil helst blive det kvit; og paa den Maade kunde vi komme saa peent og pynteligt fra det. Aamund er ikke nogen Hjemfødning; han har lært adskilligt ude i Verden; desuden er han en kjæk og uforfærdet Karl, som altid vil vide at hjælpe sig. Han vil blive en mægtig Mand i Bygden, en liden Høvding, en Potentat. Rigtignok lider jeg ikke denne Bygdeskik; men min Datter lider den meget godt, og det er da Hovedsagen. Og hun synes nok ogsaa meget godt om Personen; det har jeg da selv baade seet og hørt. — Jo, — der har jeg ikke andet at gjøre, end at tage imod og hjælpe til af al Magt. Det var da besynderligt, at jeg ikke skulde komme paa den Tanke før. Da kunde jeg ogsaa have undgaaet adskillig Kiv og Trætte. — Naa! der kommer dan allerede tilbage. Men hvad betyder det? Han er saa nedslagen. — (Til Aamund). Naa, hvad Svar fik du?

Aamund.

Eg fekk Nei.

Hermann.

Hvad for noget? Det havde jeg ikke ventet.

Aamund.

Ikkje eg helder.

Hermann.

Det maa vsere en Misforstaaelse. Jeg vil tale med hende selv. Hun er vel ikke gaaet bort? Nei. (Roper). Inga! Inga, kom hid!

Femtande Koma.
Inga. Hermann. Aamund.
Hermann.
(Til Inga, medan Aamund gjeng nokot til Sida).

Hvad er det, som nu er paakommet? Synes du da ilde om denne Mand?