Oberst Løven

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 119).

En i sin Tid vel bekjendt gammel Bjørneskytter paa Ringerike, Peder Sandaker, som døde i Aarene omkring 1840, havde ofte hørt sin Fader omtale, at dennes Fader havde ligget paa Krogskoven med de andre Bønder, da „Slaget stod“ ved Norderhov (1716). Gubben havde da berettet, at da de kom ned fra Kleven, mødte de Oberst Løven „paa en stor hvid Hest“ og andre Svensker, der førtes ud ad Veien til Sten efter Slaget. Løven havde da spurgt den norske Officier, hvad det var for Slags Krigsfolk med de „store Sludhatte“. Officieren svarede, at det var Bønder, der kom ned fra Krogkleven, hvor de havde ligget for at møde Svensken ved Bærum. Løven sagde da, „at det var lidet værd at føre Krig, naar hver Bonde skulde være Krigsmand.“

O. Wergeland, Skiløbningen, dens Historie og Krigsanvendelse. Chra. 1865. 8. S. 104. Fortælleren, Peder Sandaker, omtales ogsaa af Asbjørnsen i Norske Huldreeventyr. 2. Udg. 2. S. 113 flg.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.