O. J. Høyems bondehjelpar i ny mynt, mål og vegt

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
O. J. Høyems bondehjelpar
i
ny mynt, mål og vegt,
i tidelingsrekning o. m. m.
Bokladepris 40 øyror = 12 ß.

Læs bokja for ende,
om du vil ha fullt gagn av henne!

Gjenomset av ein reknemeister.
————————
Nidaros.
På O. J. Høyems kostnad prentad hos Johan L. Sundt.
1876.
Side.
Korfor skriv vi landsens mål? og korleids læs vi det? 5.
(skreved og insæt her etter folks bøn).
Førreord åt bondehjelparen 10.
Læsning av tal etter tidelingen 13.
Brøklæsning 15.
Omgjering av brøk til brøk med tideling 17.
Peik på dei 4 rekneslagja med tidelingsbrøk 18.
 1. Ihoplægging 18.
 2. Fråtrækking 19.
 3. Mangdubling og mangdublingstavla 19.
 4. Deling 21.
Riksens nye mynt 24.
Høvet millom skjelingar og øyror 26.
Omgjering av skjelingar til øyror 27.
Omgjering av øyror til skjelingar 27.
Nokre lovreglar om myntstelle 28.
Målet eller måtet 30.
 1. Længdemåtet 30.
 2. Rutemåtet 32.
 3. Terningmåtet 34.
 4. Inholmålet 37.
Vegta 39.
Same storleikarne men med ulike namn 40.
Lovens ømse målkjedor og målteinar, potmåla og skålvegtlodda 41.
Nokre lovreglar om mål- og vegtstelle 42.
Lited grand kjærringrekning 45.
Nokre høve millom gamal og ny vegt og mål 46.


Denne teksten er offentleg eigedom av di forfattaren døydde for meir enn 70 år sidan.