Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Indhold.

Afhandlinger.
Side.
P. A. Munch. Undersøgelser om de ældste kirkelige Forholde i Norge. 1.
P. A. Munch Om den foregivne Kong Frode i Jylland paa Harald Blaatands Tid 46.
P. A. Munch. Fortsatte Bemærkninger om Beliggenheden af nogle Steder ved det gamle Konghelle 56.
Fr. Brandt. Fremstilling af de Forandringer, som Norges dømmende Institutioner i ældre Tider have undergaaet 97.
S. Bugge. Om Consonant-Overgange i det norske Folkesprog 201.
P. A. Munch. Om Grændsetraktaterne mellem Norge, Sverige og Rusland i det 14de Aarhundrede 305.
G. V. Lyng. Forsøg til en Udvikling af Dionysos-Ideen 367.
Anmeldelser.
Norsk Litteratur.
1. Eilert Sundt. Beretning om Fante- eller Landstryger-Folket i Norge. (Anmeldte af T. H. Aschehoug) 65.
2. Udvalg af Claus Frimanns Digte. Udg. af J. S. Welhaven. (Anm. af Jørgen Moe) 77.
3. Folkevennen. Et Tidsskrift. (Anmeldt af Ivar Aasen) 217.
4. Phædri Fabularum Æsopiarum libri V. udg. til L. O. Schønning. (Anm. af L. C. M. Aubert) 243.
5. Guld-Thor, en Krønike i Vers af Mak-Nikol. (Anm. af M. J. Monrad) 265.
Dansk Litteratur.
1. Græsk Formlære af St. H. Tregder. (Anm. af J. E. Thaasen). 168.
2. J. J. A. Worsaae. Minder om de Danske og Nordmændene i England, Skotland og Irland. (Anm. af P. A. Munch) 269.
Om Ivar Aasens Grammatik og Ordbog af Th. Möbius 84.
Undersøgelser i geologisk-antiquarisk Retning af G. Forchhammer, J. Steenstrup og J. J. A. Worsaae 84.
Ældste Danske Archivregistraturer. 1–2 297.
Kirkehistoriske Samlinger. G. Stephens’s Udgave af nogle Dominikaner-Statuter 298.
Svenska Kyrkoreformationens Historia af L. A. Anjou. 3 298.
Norsk Bibliographi. Januar 1851 – Februar 1853. 92. 194. 299. 377.

Med 1ste Hefte fulgte.

Gjenmæle af Professor C. Holmboe mod Prof Munchs Kritik i dette Tidsskrifts 4de Aargang S. 346 – 380.


Rettelser.

Side 3. Linie 2–3 udgaa Ordene: „eller under hans Søn Magnus’s Regjering 1093–1193.“

I Holmboes Gjenmæle S. 12 nederst anføres istedetfor Exemplet bhri

gam Passiv gamja = Prakr. gamma
tap
tapia =
tappa.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.