Nationalforskeren P. A. Munch/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Som universitetslærer har vi allerede set ham beskjæftiget med forelæsninger over Europas historie i middelalderen. Samtidig var han de to første aar efter hjemkomsten sysselsat med at gjennemgaa sine og Keysers hjembragte avskrifter av de gamle lovbøker og forberede teksterne til trykning — et møisomt arbeide som krævte stor nøiagtighet og sundt kritisk skjøn.

Denne beskjæftigelse med de gamle love fremkalder Munchs første selvstændig videnskabelige avhandling, som han i 1838 lot trykke i Kristianiahistorikernes organ «Samlingerne» hvor han snart blev en flittig bidragsyder. Avhandlingen er en grundig utredning av det gamle Norges administrative forfatning, under titelen «Om de saakaldte Lendirmenn i Norge». Munchs tætbygde fremstilling av dette hittil dunkle emne blev grundlæggende for al senere behandling av den gamle norske statsret. Alt i ett kastedes der tillike streiflys ind over tilsvarende forhold i nabolandene, hvorved han — uten at fremhæve dette som noget tilsigtet — opnaadde at slaa fast at der i dette særdeles vigtige punkt var en aabenbar forskjel tilstede mellem de tre nordiske folks oprindelige riksforfatninger. De øvrige bidrag til «Samlingerne» var dels gjengivelser av en række av de ældste bevarte gammelnorske breve, ledsaget av oversættelse, deriblandt Bergensbispen Haakons interessante korrespondanse fra aarene omkring 1340. Dels var det «Nogle ældgamle hidtil ubekjendte norske Slegtregistre». Endelig meddelte han et sæt «Geografiske og historiske notiser om Orknøerne og Hetland» — ledsaget av to karter han hadde tegnet.

Just dette bidrag peker videre fremover i Munchs virksomhet, som vi vil faa se — baade for emnets og for karternes vedkommende. I samme bind av «Samlingerne», det 6te, var det Keyser offentliggjorde sin ovennævnte epokegjørende avhandling om nordmændenes herkomst. Alt tydet paa at de to nye norske historikere stod ved indgangen til en produktiv periode. Men netop nu holdt dette eneste norske tidsskrift for historie op at komme ut — samtidig med at det nye danske «Historisk Tidsskrift» stiftedes.