Margrethe Munthes selvbiografi i versedrakt

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Sletting: Denne siden har blitt foreslått slettet. Delta i meningsutvekslingen om mulig sletting på Wikikilden:Sletting.
Margrethe Munthes selvbiografi i versedrakt

av Margrethe Munthe
Fra:
Illustrert Biografisk Leksikon over kjendte norske mænd og kvinder : Folkeutgave.
Redigert av Nanna With.
A/S With & Co's Forlag, Kristiania.
Redaktørens forord er datert juni 1920.

Stoff til leksikonets oppføringer er innsamlet ved utsendelse av skjema til dem man ønsket å ha med i leksikonet. Skjemaets rubrikker er beskrevet i forordet, i tillegg til sedvanlige personalopplysninger hadde det tre spørsmål som skulle besvares:

  1. Hvilke personer, institutioner og begivenheter har hat størst indflydelse paa Deres utvikling og liv?
  2. Fortel en eller anden liten anekdote eller lignende som karakteriserer de omgivelser De er vokset op i og Dem selv.
  3. Andre oplysninger som De finder kan være av interesse.

Margrethe Munthe svarte på skjemaet i versedrakt. Hennes oppføring skiller seg klart ut fra de andres.


Ifra Østerdalens skoger er jeg kommen,
– derfor fik jeg tidlig skognaturen kjær –
og min vugge stod saa lunt i ly ved Glommen,
mellom furu, gran og bjerk og heggetrær.
Trosten sang i skog og lund fra den aarle morgenstund,
hele dagen lang, til sene sommerkvelden.
Indi stuen trallet mor,
og vi barna med i kor,
til vi sovnet i den hvite sauefelden.

Naar jeg tænker paa den første barndomstiden,
ja saa tænker jeg og synes jeg som saa:
Slik har solen aldrig skinnet paa mig siden
fra en himmel høi og ren og lyseblaa.
Hver en vise som jeg synger er en ode til min mor,
hun som lærte mig at glædes ved alt vakkert her paa jord.
Hver en vise som jeg synger, den er kun en ræsonnans
av de sangene som sangs,
av det glade liv og talen
i mit lyse barndomshjem der opå dalen.

Ja , saa blev jeg konfirmert av gamle presten,
'gik i huset' litt, og vegeterte resten,
blev saa rykket bort fra Herrens fri natur,
skulde læse, kom til byen og i bur.
Ja, der sat jeg da og saa paa mørke gater,
paa en himmelbete bak et sotet tak,
kom i cirkus, paa koncerter og teater,
men eksamen stod med pisken like bak.
Jeg var ikke stolt, da vinteren var veget
og jeg drog fra Nissen hjem til far med 'Meget'.

Men se lærdommen blev tygget og fordøiet næste aar:
– jeg blev hyrde, og de smaa derhjemme, de blev mine faar.
Men nu vil jeg ikke ramse op no mere!
I all verden, hvem kan dette interessere?
Om jeg gik paa lærerskole, om jeg kom paa seminar,
hvor jeg levet, hvor jeg strævet, hvor jeg vasket, hvor jeg var.
Faktum er at jeg fik trave landeveien
med et lass som tidt var tungt at trække paa.
Ja, det hændte nok det skurte under meien,
men saa hjalp de mig at skyve paa de smaa.

Naar de saa paa mig med øine, store, blanke,
naar de krævde svar paa mangen lyslett tanke,
naar de tænkte sig og ventet sig meget,
– ja – saa maatte man jo glemme alt sit eget.
Mens vi lekte og vi læste og vi lærte,
laa saa sangene paa bunden der og gjærte,
og en dag saa brøt de frem,
og jeg pyntet litt paa dem,
og saa sendte jeg dem fra mig
til de mange tusen hjem.

Aa, det gjorde mig saa godt,
at de blev saa vel forstaat,
og jeg glædes ved mottagelsen de allesteds har faat.
Kan de lyse op derinde
og faa solen til at skinne,
kan de lyde der og fryde hver især,
da har lykken ei mig sveget,
– nei, da fik jeg vel saa meget,
at der kanske ikke falder mer paa hver.


Oppføringen i leksikonet ser ut til å ha ganske vilkårlig linjedeling og det er ikke noe skille mellom strofene. Det vil si at det overstående ikke nødvendigvis er slik forfatteren skrev det når det gjelder strofer og linjedeling.

I første strofe står det i leksikonet «Indi stuen trællet mor, og vi barna med i kor», «trællet» har her blitt tolket som en trykkfeil, og blitt erstattet med «trallet».

Tilbake til toppen av siden.