Indeks:Keyser - Den norske Kirkes Historie under Katholicismen 2.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Keyser - Den norske Kirkes Historie under Katholicismen 2.djvu
Tittel Den norske Kirkes Historie under Katholicismen
Bind 2
Forfatter Rudolf Keyser
Forlag Chr. Tønsbergs Forlag
Sted Christiania
År 1858
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst
Bindfortegnelse 1


Sider

blank blank blank blank blank blank tittel blank tittel trykkeri innhold innhold innhold innhold 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 blank blank blank blank blank blank

Andet Binds Indhold.
Tredie Tidsrum.
Hierarchiets ſenere ſtore Kamp mod Kongedømmet. Den hierarchiſke Kirkeordens bedſte Tid i Norge. 1263–1350.

49. Magnus Haakonsſøn Norges Konge. Haakon ellevte og Jon Raude tolfte Erkebiſkop. Kong Magnus’s Lovforbedring fornyer Spendingen mellem Kongedømmet og Kirken. S. 1–12. 50. Forholdene paa Island. Biſkop Arne Thorlaksſøn af Skaalholt. S. 12–17. 51. Provinſialconcilium og Høvdingemøde i Bergen 1273. En Overenskomſt mellem Kirken og Staten ſluttet, men ikke ſtadfæſtet. S. 17–23. 52. Stemningen i Norge og paa Island i Anledning af Overenskomſten til Bergen. Ny Overenskomſt til Tunsberg 1277. Kongens Indrømmelſer. S. 24–30. 53. Erkebiſkop Jons Virkſomhed i Kong Magnus’s ſidſte Regjeringsaar. Kong Magnus Haakonsſøns Død. S. 30–34. 54. Erik Magnusſøn bliver Konge. Provinſialconcilium i Bergen 1280. Strid mellem Kongens Raadgivere og Erkebiſkop Jon. Dennes Landflygtighed og Død. S. 34–45. 55. Nidaros’s Erkeſtol ſtaar længe ledig. Flere forgjæves Forſøg paa at ſaa den beſat. Jørund trettende Erkebiſkop. S. 40–53. 56. Kirkens Kamp paa Island under Biſkop Arnes Ledning. S. 53–58. 57. Erkebiſkop Jørunds førſte Embedsvirkſomhed. Hans Hevnforſøg mod Erkebiſkop Jons Forfølgere lykkes ikke ret. Striden mellem Kirke og Kongedømme hendør. Provinſialconcilium i Nidaros 1290. S. 59–68. 58. Tviſtigheder inden den norſke Kirkes eget Omraade. Strid mellem Chorsbrødrene og Prædikebrødrene i Bergen, og mellem Chorsbrødrene og Minoriterne i Oslo. Strid mellem Erkebiſkop Jørund og hans Kapitel. Foreningen til Tautra. Den ſkaalholtſke Biſkop Arnes ſeneſte Virkſomhed og Død. S. 68–69. 59. Strid mellem Biſkop Arne af Stavanger og hans Kapitel. Striden i Nidaros mellem Erkebiſkop Jørund og Kapitelet opblusſer paany. Kong Erik Magnusſøns Død. S. 83–91. 60. Haakon Magnusſøn bliver Norges Konge. Kirkeſtriden i Stavanger og Nidaros ender. S. 91–103. 61. Jamtelændingernes Kirkeforhold. Biſkopsſkifter. Provinſialconcilium i Oslo 1306. S. 103–108. 62. Norges ydre og indre Statsforhold, da Haakon blev Konge. Hans Arvefølge- og Formynderſtyrelſeslov. Han trolover ſin Datter Ingebjørg med Hertug Erik af Sverige. Dennes Indblanding i Norges Statsſager og Forbindelſe med Rigets geiſtlige og verdslige Stormænd. S. 108-116. 63. Kong Haakon møder og kuer det opſtræbende Stormandsvælde. Hans Foranſtaltninger i den Henſeende, vedrørende baade den verdslige og den geiſtlige Styrelſe. En kongelig Kapelgeiſtlighed dannes. S. 116–124. 64. Brud mellem Kong Haakon og Hertug Erik. Spending mellem Kongen og Erkebiſkop Jørund. Dennes ſeneſte Leveaar og Død. S. 124–132. 65. Eilif Arnesſøn valgt til fjortende Erkebiſkop. Biſkop Arne Sigurdsſøn af Bergen, hans Virkſomhed og Strid med Tydſkerne i Bergen. S. 132–145. 66. Biſkop Arne Sigurdsſøns Tviſt med Erkeſtolen angaaende Beſættelſen af Færøernes Biſkopsſtol ſamt hans Angreb paa Kapelmagiſterens Embedsmyndighed. S. 145–153. 67. Erkebiſkoppens Jarlsverdighed ophæves. Concilium i Vienne. Erkebiſkop Eilif indvies. Strid mellem ham og Biſkop Arne af Bergen om Inddrivelſen af Palliehjælpen. S. 153–165. 68. Pavelig Pengekrav paa den norſke Geiſtlighed. Provinſialconcilium i denne Anledning i Nidaros. Kongens Omſorg for Finnerne. Biſkopsſkifter i Norge. Nye Pengekrav fra den pavelige Kurie. S. 165–174. 69. Kong Haakons ſtadige Opmærkſomhed paa Geiſtligheden og de kirkelige Forhold. S. 174–180. 70. Norges Statsforhold i den ſenere Halvdeel af Haakons Kongedømme. Kongens Død. S. 180–192. 71. Magnus Eriksſøn bliver Norges og tillige Sveriges Konge. Det norſke Styrelſesraad. Hertuginde Ingebjørgs Indflydelſe. S. 192–195. 72. Tviſt mellem Biſkop Audfinn i Bergen og den kongelige Kapelmagiſter. Provinſialconcilium i Bergen 1320. Biſkop Vilhjalm af Orknøerne tiltalt. Trætten mellem Biſkop Audfinn og Kapelmagiſteren afgjøres. S. 196–213. 73. Biſkopsſkifter i den norſke Kirke. Hr. Erling Vidkunsſøn bliver Kongens Drotſete og Rigsforſtander. Spendt Forhold mellem ham og Geiſtligheden, iſær Biſkop Audfinn i Bergen. S. 213–222. 74. Provinſialconcilium i Bergen 1327. Beſtemmelſer fattede paa ſamme, hvilke ſigte til Kirkens og Statens indbyrdes Forhold. En Kansler ſtilles Drotſeten ved Siden. Fortſat Spending mellem Drotſeten og Biſkop Audfinn. S. 222–234. 75. Nidaros’s Kathedralkirkes Brand. Biſkop Audfinns Virkſomhed og Død. Flere Biſkopsſkifter. Erling Vidkunsſøn afgaar ſom Drotſete, og den unge Kong Magnus Eriksſøn optræder ſom ſelvſtyrende. Erkebiſkop Eilifs Død. S. 235–243. 76. Paal Baardsſøn femtende Erkebiſkop. Et paveligt Sendebud i Norge. Erkebiſkop Paals Virkſomhed. Provinſialconcilium i Nidaros 1334. Trætte mellem Biſkop Erik af Stavanger og Abbeden af Utſtein. S. 243–250. Et Provinſialconcilium i Tunsberg 1336. Raadsmøde og Forhandlinger i Oslo om Kirkens Forhold. Den bergenſke Biſkop Haakons Indflydelſe. S. 251–256. 78. Provinſialconcilium tilſagt i 1338, men igjen afſagt. Misnøie med Rigsſtyrelſen i Norge. Aarſagerne hertil. Mangler ved Statsforeningen mellem Norge og Sverige. S. 257–270. 79. Misnøiet i Norge med Rigsſtyrelſen kommer til udbrud, men dæmpes dog igjen tilſyneladende. Erkebiſkop Paal og end mere Biſkop Haakon af Bergen øve Indflydelſe paa Statsverkets Gang i Norge. Provinſialconcilium i Nidaroo 1344. Biſkopsſkifter. S. 270–281. 80. Norges og Sveriges Adſkillelſe forberedes og faſtſættes, idet Kong Magnus’s yngre Søn Haakon tages til vordende Konge i Norge, og hans ældre Søn Erik vælges til Faderens Eftermand i Sverige. S. 284–294. 81. Den foretagne Forandrings Indflydelſe paa Norges Statsſtyrelſes Gang. Uenighed mellem Erkebiſkop Paal og Erkebiſkoppen af Upſal. Ny Pavetiende paabydes. Erkebiſkop Paals Død. Et mærkeligt Hyrdebrev af ham. S. 294–302. 82. Arne Einarsſøn Bade ſextende Erkebiſkop. Uordener paa Island. Suderøernes Biſkopsſtol ſkilles fra den norſke Kirkeprovins. Kong Magnus kriger mod Rusſerne. Erkebiſkop Arnes Hyrdebrev. Den ſtore Mandedød raſer i Norge 1349 og 1350. Erkebiſkop Arnes Død S. 302–313. 83. Overſigt over den norſke Kirkeforfatning i det tredie Tidsrum. S. 313–338.

Fjerde Tidsrum.
Den hierarchiſke Kirkeordens Forfald efter den ſtore Mandedød og under Kalmarforeningen. Dens Omſtyrtelſe ved Reformationen 1350–1550.

84. Den norſke Kirkes ſlette Tilſtand ved Mandedødens Ophør 1350. Olaf ſyttende Erkebiſkop. De øvrige ledige Biſkopsſtole beſættes. Provinſialconcilium i Nidaros 1351, i Bergen 1352. S. 339–350. 85. Pavens Indblanding i de norſke Biſkoppers Valg ved Anvendelſe af ſin Proviſionsret. Pavetienden opkræves, og Kongen faar et Laan af den til Krigen mod Rusſerne. Uordener i Kirke- og Landsſtyrelſen paa Island. S. 350–359. 86. Styrelſesforandring i Norge i 1350. Orm Eyſteinsſøn bliver Drotſete. Rigets indre Hiſtorie 1350–1355. S. 359–366. 87. Haakon Magnusſøn overtager Rigsſtyrelſen ſom Norges Konge. Statsrørelſer i Norden mellem 1355 og 1371. Kong Magnus’s Stilling i Sverige. Han maa tage ſin Søn Erik til Medkonge. Dennes Død. Oprør mod Magnus. Haakon af Norge bliver for en kort Tid ogſaa Sveriges Konge, men fortrænges af Albrekt af Meklenborg. Magnus’s Fangenſkab, Løskjøbelſe og Død 1374. S. 367–379. 88. Det næſtforløbne tyveaarige Tidsrums uheldbringende Indflydelſe paa Norges Stat og Kirke. Begivenheder i Kirken mellem 1375 og 1380. Uordener paa Island. Biſkopsſkifter. En pavelig Nuntius, Guido, i Norge. Erkebiſkop Olafs Død i 1372. Thrond attende Erkebiſkop. Kong Haakons ſeneſte Regjeringsaar. Hans Søn, Olaf, bliver Danmarks Konge. Haakon Magnusſøns Død 1380. S. 379–396. 89. Olaf Haakonsſøn Norges Konge. Hans Moder, Margreta Valdemarsdatter af Danmark. Ogmund Finnsſøn Drotſete. Biſkopsſkifter. Erkebiſkop Thrond dør 1381. Nikolaus nittende Erkebiſkop. Vinalde Henriksſøn tyvende Erkebiſkop. S. 396–410. 90. Dronning Margreta vælges til Norges Riges Forſtanderſke, og derpaa Erik af Pommern til Norges Konge i 1380. De norſke Biſkoppers Virkſomhed herved. S. 410–422. 91. Dronning Margreta vinder ogſaa Indflydelſe i Sverige, iſær efterat have fanget Kong Albrekt. Rigsſtyrelſen i Norge. De norſke og islandſke Biſkoppers Virkſomhed i de førſte ti Aar af det fjortende Aarhundrede. Theodorik af Niems Vidnesbyrd om Norges Geiſtlighed ved den Tid. St. Birgitta i Sverige og Birgittinernes Kloſterorden. S. 423–439. 92. Foreningen mellem Norge, Sverige og Danmark til Kalmar 1397. S. 439–444. 93. Kong Erik bliver myndig. Erkebiſkop Vinalde dør 1402. Askel een og tyvende Erkebiſkop. Stort Møde af Biſkopper i Bergen 1405. Biſkopsſkifter. Dronning Margretas ſidſte Leveaar og Død 1412. S. 444–455. 94. Kong Erik Eneſtyrer. Landsſtyrelſens daarlige Tilſtand i Norge. Pavedømmets Splittelſe. Almindelige Concilier i Piſa og i Koſtnits. Biſkopper i den norſke Kirke S. 445–465. 95. Erkebiſkop Askel dør 1428. Aslak Bolt to og tyvende Erkebiſkop. Hans førſte Embedsvirkſomhed. Chriſtkirkens anden Brand. Kong Eriks Vilkaarlighed ved Biſkopsſtoles Beſættelſe. Hans Valg falder paa uverdige Perſoner. S. 465–477. 96. Birgittinerordenens Udbredelſe over de tre nordiſke Riger. Munklifs Benediktinerkloſter i Bergen omdannet til Birgittinerkloſter. Anklage mod Birgittinerne. Kongen og Biſkopperne tage ſig af deres Sag. S. 478–485. 97. Erkebiſkop Aslak ſtræber at gjenoplive Provinſialconcilierne. Concilium i Bergen 1435, i Oslo 1436. S. 485–495. 98. Misnøie med Kong Eriks Styrelſe i alle hans tre Riger. Klager fra Norge i Aarene 1420–1424. Opſtand i Sverige 1432–1436. Uroligheder i Norge 1430–1437. S. 495–513. 99. Kong Eriks Afſættelſe og Kriſtoffer af Bayerens Valg til Konge, førſt i Danmark, ſaa i Sverige og endelig i Norge 1442. Tilbageblik paa den norſke Stats og Kirkes Forhold under Erik. S 513–527. 100. Kriſtoffer af Bayeren Norges Konge fra 1442–1448. S. 525–532. 101. Dobbelt Kongevalg i Norge. Kamp mellem Karl Knutsſøn og Kriſtian af Oldenborg. Den ſidſte ſeirer. S. 532–546. 102. Erkebiſkop Aslaks Død 1450. Tredobbelt Valg til Nidaros’s Erkeſæde. Olaf Throndsſøn endelig tre og tyvende Erkebiſkop 1459. S. 546–561. 103. Kong Kriſtian ſtadfæſter Overenskomſten til Tunsberg. Biſkopsſkifte i den norſke Kirke. Erkebiſkop Olaf Throndsſøn dør 1474. Gaute Ivarsſøn fire og tyvende Erkebiſkop. Kriſtian I’s ſeneſte Regjeringsaar og Død 1481. S. 561–570. 104. Uroligheder i Norge efter Kriſtian I’s Død. Erkebiſkop Gaute Rigsvikarius. Hr. Jon Smør Rigsforſtander. Hans, Kriſtian I’s Søn, vælges til Norges Konge i Halmſtad 1483 og krones ſamme Aar i Nidaros. S. 570–581. 105. Norge under Kong Hans’s Styrelſe indtil 1503. Stemningen i Norge. Partier der. Knut Alføſøn og Henrik Krummedike. Knut Alfsſøns Drab. S. 581–593. 106. Kong Hans’s ſeneſte Regjeringstid. Hans Søn, Hertug Kriſtian, Norges Styrer paa Kongens Vegne. Herlog Høfudfats Opſtand. Biſkop Karl af Hamar. Erkebiſkop Gaute dør 1510. Erik Walkendorf fem og tyvende Erkebiſkop. Kong Hans dør 1513. S. 593–615. 107. Kriſtian II bliver Danmarks og Norges Konge. Hans førſte Styrelſesaar. Erkebiſkop Erik Walkendorf. Biſkop Hoſkøld af Stavanger og Abbed Henrik af Utſtein. Biſkop Anders Mus i Oslo og Magiſter Hans Mule. Erkebiſkop Eriks Virkſomhed i Kongens og Kirkens Tjeneſte S. 615–631. 108. Erkebiſkop Eriks Fald og Flugt fra Norge. Han dør i Rom 1522. Forfølgelſe mod Biſkop Anders Mus. Denne reſignerer til Fordeel for Hans Mule. Biſkop Andor af Bergen. Islands Biſkopper. Kriſtian II’s Forhold til Kirkereformationen i Tydſkland. Hans Flugt fra ſine Riger i 1523. S. 631–651. 109. Fredrik I vælges til Danmarks Konge 1523. Mellemrige i Norge, under hvilket de ledige Biſkopsdømmer beſættes. Olaf Engelbrektsſøn ſex og tyvende Erkebiſkop. Henrik Krummedike og Vincentius Lunge. Kriſtian II opſiges, og Fredrik I vælges i 1524. Fredriks norſke Haandfæſtning S. 651–674. 110. De førſte Aar af Fredrik I’s norſke Styrelſe. Erkebiſkop Olaf og Hr. Vincentius Lunge. Angreb paa Kirken og dens Gods. Luthers Lære forkyndes i Bergen. Feide mellem Erkebiſkoppen og Hr. Vincentius. Hr. Esge Bilde afløſer i 1529 Hr. Vincentius ſom Høvedsmand paa Bergenhus. S. 674–695. 111. Hertug Kriſtian. Fredrik I’s ældſte Søn, kommer i 1529 til Oslo. Henſigten med hans Reiſe opnaaes ikke. Strid mellem Erkebiſkoppen og Vincentius Lunge. Forlig i 1530. Kirker nedbrudte og Kloſtre ſekulariſerede. S. 695–709. 112. Kong Kriſtian II’s Optræden i Norge 1531–1532. Erkebiſkop Olaf og flere Biſkopper antage ſig hans Sag. Kriſtians Foretagende mislykkes, og Norges Forhold bringes i ſin gamle Skik. Kong Fredrik I dør 1533. S. 709–737. 113. Mellemrige efter Kong Fredrik I’s Død. Konge. Valget udſættes i 1533. Grevens Feide begynder i Danmark. Kriſtian III vælges af den jydſke Adel til Danmarks Konge i 1534. Erkebiſkop Olaf ſom Formand for Norges Raad dvæler med ſin Erklæring. S. 737–74S. 114. Norge fremdeles uden Konge Begivenheder i 1535. Hr. Nils Lykkes Brøde. Uvenſkabet mellem Erkebiſkop Olaf og Hr. Vincentius Lunge opblusſer paany. Et paatænkt Rigsmøde i Throndhjem gaar overſtyr. S. 748–759. 115. Hr. Nils Lykkes Fængsling. Erkebiſkoppen ſender Kriſtoffer Throndsſøn til Oslo. Underhandlinger der. Det ſøndenfjeldſke Raad nærmer ſig endnu meer end før til Kong Kriſtian III. Pfalzgreve Fredrik optræder ſom Kriſtian II’s Svigerſøn med Fordringer. Henvender ſig til Erkebiſkop Olaf om Hjælp i Norge. S. 759–773. 116. Kriſtian III begynder med ſtørre Kraft at drive paa ſit Valg i Norge. Sender Klaus Bilde derhen ſom ſin Underhandler. Vincentius Lunge vil have Kongens Erinde afgjort i Oslo, men Klaus Bilde vil have en Sammenkomſt i Throndhjem med Erkebiſkop Olaf. Flere af de ſøndenfjeldſke Raadsmedlemmer følge ham did. S. 773–735. 117. Herremødet i Throndhjem. Nils Lykkes og Vincentius Lunges Drab, og de kongelige Sendemænds Fængsling. Erkebiſkoppens Krigsforetagender mod Akershus og Bergen mislykkes. Han løslader ſine Fanger og ſøger Udſoning med Kriſtian III. S. 785–797. 118. Overenskomſt mellem Erkebiſkop Olaf og de frigivne kongelige Sendemænd. Erkebiſkoppen gjør Kong Kriſtian III Tilbud. Klaus Bilde underhandler i Danmark til Erkebiſkoppens Fordeel. Esge Bildes og Erkebiſkoppens indbyrdes Forhold i Norge; den Førſte helder ſterkt til Kong Kriſtians Side. S. 797–810. 119. Kjøbenhavns Overgivelſe i Auguſt 1536. Kriſtian III beſlutter at bruge Magten mod Norge. Rigsdag i Kjøbenhavn i October 1536. Norges Indordning under Danmark ſom Provins beſluttes, og Biſkopsdømmet i det danſke Rige ophæves. Erkebiſkop Olafs ſidſte Virkſomhed i Norge. Hans Flugt til Nederlandene i April 1537. Stenvikholm opgives i Mai. Trud Ulfstands Tog til Throndhjem. Norge underkaſter ſig. S. 811–826. 120. Norges Underkaſtelſesforhold til Danmark og dets Kirkereformation ſamtidig ordnede af Kriſtian III. Evangeliſke Superintendenters Beſkikkelſe i Norge. De Perſoners ſenere Skjebne, ſom ſpillede Hovedrollen i Norge ved den kirkelige og politiſke Forandring i 1537. S. 826–843. 121. Katholicismens ſidſte Tid paa Island. Biſkopperne Øgmund Paalsſøn af Skaalholt og Jon Aresſøn af Hole, dens ivrige Opretholdere. Reformationens fuldkomne Seier ved Jon Aresſøns Død i 1550. S. 844–876. 122. Overſigt over den norſke Kirkeforfatning i det fjerde Tidsrum. S. 876–884.