Indeks:Keyser - Den norske Kirkes Historie under Katholicismen 1.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Keyser - Den norske Kirkes Historie under Katholicismen 1.djvu
Tittel Den norske Kirkes Historie under Katholicismen
Bind 1
Forfatter Rudolf Keyser
Forlag Chr. Tønsbergs Forlag
Sted Christiania
År 1856
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Må valideres
Bindfortegnelse 2


Sider

blank blank blank blank blank blank tittel blank tittel trykkeri  i  ii  iii  iv 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 innhold innhold blank blank blank blank blank blank

Førſte Binds Indhold.

Førſte Tidsrum.

Chriſtendommens Kamp med Aſatroen og Seier over denne. Den norſke Kirkes Stiftelſe og tidligſte Udvikling under Kongedømmets Ledning indtil det romerſke Hierarchies Grundlæggelſe ved Midten af det tolfte Aarhundrede.

1. Chriſtendommens Nærmelſe til Nordens Grændſer. S. 1—3. 2. De nordiſke Folkefærds Tilſtand i Hedendommen. Aſatroen. S. 3—8. 3. De frankiſke Fyrſters Beſtræbelſer for Chriſtendommens Indførelſe i Norden. Den hamborgſk-bremiſke Erkeſtols Oprettelſe. Ansgars og hans Efterfølgeres Virkſomhed i Danmark og Sverige. S. 8—19. 4. Chriſtendommen naar Norges Grændſer. Kong Haakon den Godes mislykkede Forſøg paa at indføre den. 19—25. 5. Harald Graafeld. Haakon Jarl. Den tydſke Misſions ringe Betydning med Henſyn til Norge. S. 25—33. 6. Chriſtendommen i England. S. 33—37. 7. Kong Olaf Tryggvesſøns Ankomſt fra England og heldige Optræden ſom Chriſtendommens Forkynder i Norge. S. 37—50. 8. Olaf Tryggvesſøns Virkſomhed for Chriſtendommen udenfor ſelve Norges Grændſer. Hans Død. S. 50—61. 9. Chriſtendommens Tilſtand i Norge nærmeſt efter Olaf Tryggvesſøns Død, under Jarlerne Erik og Svein Haakonsſønner. S. 61—65. 10. Olaf Haraldsſøns, den Helliges, Optræden. S. 65—71. 11. Kong Olaf Haraldsſøn deels befæſter deels indfører Chriſtendommen i Norge og dets Bilande. S. 71—90. 12. Olaf Haraldsſøn ſom den norſke Kirkes Ordnere og Lovgiver. S 90—102. 13. Kong Olaf Haraldsſøns Kamp med den danſke Konge, Knut den Mægtige. Olafs Død og Ophøielſe til Helgen. S. 102—116. 14. Det norſke Omvendelſesverks Karakter. S. 117—121. 15. Norge gjenvinder ſin Uafhængighed. Kong Magnus Olafsſøn hin Gode. S. 122—129. 16. Kong Harald Sigurdsſøn Haardraade; hans Tviſtigheder med Bremens Erkebiſkop. S. 129—137. 17. Den norſke Kirkeforfatnings fremſkridende Udvikling under Olaf Kyrre. S. 137—148. 18. Kong Magnus Barfod og hans Sønner. Lunds Kirke faar Metropolitanhøiheden over Norden. Store Fremſkridt i det norſke Kirkevæſen. S. 148—166. 19. Slutningen af det førſte Tidsrum under Kongerne Magnus Sigurdsſøn (Blinde), Harald Gille og dennes Sønner. S. 167—170. 20. Overſigt over den norſke Kirkeforfatning i det førſte Tidsrum. S. 170—216.

Andet Tidsrum.

Den norſke Kirkes Ophøielſe til ſelvſtændig Kirkeprovins. Dens Udvikling i hierarchiſk Retning under Kamp med Kongedømmet. 1152—1263.

21. Kardinal Nikolaus i Norge. Nidaros’s Erkeſtol oprettes. Jon Birgersſøn førſte Erkebiſkop. Nye kirkelige Indretninger. S. 217—229. 22. Harald Gilles Sønners En Eyſtein Erlendsſøn anden Erkebiſkop i Nidaros. Hans Forhold til Erling Skatte. Overeenskomſt mellem Kongedømme og Kirke i Anledning af Magnus Erlingsſøns Kroning. S. 229—246. 23. Mangler ved den mellem Kongedømme og Kirke ſluttede Overeenskomſt. Erling Skakkes Karakter og Virkſomhed. 246—251. 24. Sverrer Sigurdsſøns Optræden. Hans Grundſætninger med Henſyn til Kongedømmets Forhold til Kirken. S. 251—259. 25. Erkebiſkop Eyſteins øvrige Virkſomhed og Død. S. 259—269. 26. Erik Ivarsſøn tredie Erkebiſkop. Begyndelſen af hans Strid med Kong Sverrer. Erkebiſkoppen flygter til Danmark. S. 270—281. 27. Stridens Fortgang mellem Kongedømmet og Kirken. Biſkop Nikolaus Arnesſøn af Oslo optræder i den ſom en Hovedperſon. S. 281—288. 28. Sverrer lader ſig krone af de norſke Biſkopper. Disſe banſættes af Paven og ſtevnes af Erkebiſkop Erik til Danmark. Biſkop Nikolaus undviger fra Norge og ſtifter Baglernes Parti mod Sverrer. S. 289—297. 29. Sverrers Underhandlinger med den romerſke Kurie. Pave Innocentius III fordømmer ham. Alle Norges Biſkopper drage af Landet. S. 298—307. 30. Forſvarsſkrift for Kong Sverrer om Kirkens og Statens indbyrdes Forhold. S. 307—314. 31. Sverrers.ſidſte Anſtrengelſer og Død. Hans og Erkebiſkop Eriks indbyrdes Stilling. S. 314—319. 32. Kong Haakon Sverrersſøn. Hans Forlig paa Kongedømmets Vegne med Kirken. S. 319—325. 33. Kong Guttorm Sigurdsſøn. Kong Inge Baardsſøn. Baglernes Parti vækkes igjen til Live. Erkebiſkop Erik fratræder. Thorer Gudmundsſøn fjerde Erkebiſkop i Nidaros. S. 325—336. 34. Erkebiſkop Thorers Død. Guttorm femte Erkebiſkop i Nidaros. Kong Inge Baardsſøns Død. Haakon Haakonsſøn bliver Norges Konge. S. 336—343. 35. Nye Partier reiſe ſig mod Haakon. Stort Rigsmøde i Bergen. Erkebiſkop Guttorms Død. S. 343—348. 36. Peter ſjette Erkebiſkop. Biſkop Nikolaus af Oslo dør. Thorer Thrøndſke ſyvende Erkebiſkop. S. 349—355. 37. Sigurd Eindridesſøn ottende Erkebiſkop. Kong Haakons Tviſt med Biſkop Paal af Hamar. Spendingen mellem Kongen og Skule Jarl tiltager. S. 355—363. 38. Krig mellem Kong Haakon og Skule. Dennes Fald. S. 363—370. 39. Underhandlinger om Kong Haakons Kroning. S. 371—379. 40. Kardinal Vilhelms Komme til Norge. Han kroner Kong Haakon. Legatens øvrige Virkſomhed. S. 379—386. 41. Underhandlinger angaaende Kong Haakons Korstog S. 386—393. 42. Kong Haakons og Erkebiſkop Sigurds kirkelige Lovgivningsvirkſomhed. 393—397. 43. De islandſke Biſkopsſtole beſættes fra Norge, og Islands Underkaſtelſe under Norges Konge forberedes herved. S. 397—410. 44. Nye Kloſterordener indføres i Norge. Erkebiſkop Sigurds Metropolitanſtyrelſe og Død. S. 410—418. 45. Sørle niende, og Einar Gunnarsſøn tiende Erkebiſkop. Rigsarvefølgen i Norge ordnet under Kirkens Medvirkning. S. 419—430. 46. Begivenheder under Einars Metropolitanſtyrelſe. Hans og Kong Haakon Haakonsſøns Død i 1263. S. 430—435. 47. Norges Stilling under Kong Haakon Haakonsſøns Styrelſe S. 435—440. 48. Overſigt over den norſke Kirkeforfatning i det andet Tidsrum. S. 440—462.