Historisk Tidsskrift/Første Række/Tredje Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side.
Notitser om Dialecter i Herjedal og Jemtland.
Af Dr. E. Jessen 1
Om Ynglingatal og de norske Ynglingekonger i Danmark.
Af Dr. Gustav Storm 58
Nogle holbergske Analekter.
Ved L. Daae 80
Sorenskriver Mathies Skaanlunds Autobiographi. Et Tidsbillede fra

Christian den femtes Dage.

Udgivet i Uddrag af L. Daae 97
Om Idre og Særna.
Af Yngvar Nielsen 185
Fru Inger Ottesdatter og hendes Døtre.
Af L. Daae 224
Konrad Maurer.
Af Ebbe Hertzberg 367
Kvægholdet i Norge 1657.
Af Yngvar Nielsen 385
Den komparative Methodes Betydning for den nordiske Mythologi.
Af Dr. Gustav Storm 417
Nogle upaaagtede Bidrag til Danmarks Historie under Grevefeiden.
Ved L. Daae 445
Matrikel over nordiske Studerende ved Universitetet i Køln i det sextende Aarhundrede.
Ved L. Daae 480
Hvem er Forfatter til Digtet Querelae Suedicae?
Af L. Daae 482
Hvor mange Gange her Kristian IV besøgt Norge?
Af Yngvar Nielsen 502
Smaastykker.
1. Speidere i Erik den Fjortendee Tjeneste. (L. D.) 515
2. En ringere Adelsmand i det syttende Aarhundrede. (L. D.) 517
3. En Kriminalhistorie. (L. D.) 520
4. Et svensk brev om forholdene i Norge 1811. (Y. N.) 522
5. Baron B. B. von Platens betænkning om fremgmgsmåden ved Svenskernes besiddelsestagen af Norge 1814 (Y. N.) 525
Rettelser 529
Den norske historiske Forening S. 1–XXVIII.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.