Historisk Tidsskrift/Første Række/Andet Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Den norske historiske Forening
P. T. Mallings Bogtrykkeri.
 • Carl Stoud Platou, Professor (senere Statssekretær) Ludvig Stoud Platous Optegnelser for Aaret 1814
 • L. Daae, Om Frederik II.s paatænkte lothringske Giftermaal og om Danmarks Forhold til de Grumbachske Uroligheder
 • Yngvar Nielsen, En samtidig Optegnelse om Prins Kristians Hylding i Norge 1610
 • L. Daae, Christopher Throndssøn Rustung, hans Søn Enno og hans Datter Skottefruen
 • J. E. Sars, Om Harald Haarfagres Samling af de norske Fylker og hans Tilegnelse af Odelen
 • L. Daae, Et Brev fra Statsraad N. Treschow
 • L. Daae, Optegnelser til Ludvig Holbergs Biographi
 • L. Daae, Jacob Langebeks første Besøg hos Frederik Rostgaard
 • L. Daae, Pierre Daniel Huets Reise i Norden
 • Smaastykker
  1. L. Daae, en paatænkt tydsk Menighed i Christiania 1676
  2. L. Daae, Af en gammel Slægtebog
  3. L. Daae, Nogle Bidrag til Søkrigens Historie 1710—12
  4. L. Daae, Tillæg til Afhandlingen om Christopher Throndssøn, Enno Brandrøk og Skottefruen
  5. L. Daae, Nogle Breve fra Peder Anker, Grev H. Wedel-Jarlsberg, Ludvig Mariboe, Joh. Storm Munch, Chr. Krohg, Rektor Broch. 1816—17
 • Den norske historiske Forening