Historisk Tidsskrift/Første Række/Andet Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side.
Professor (senere Statssekretær) Ludvig Stoud Platous Optegnelser for Aaret 1814.
Meddelt af Carl Stoud Platou 1
Om Frederik II.s paatænkte lothringske Giftermaal og om Danmarks Forhold til de Grumbachske Uroligheder.
En Studie af L. Daae 46
En samtidig Optegnelse om Prins Kristians Hylding i Norge 1610.
Meddelt af Yngvar Nielsen 111
Christopher Throndssøn Rustung, hans Søn Enno og hans Datter Skottefruen.
Af L. Daae 113
Om Harald Haarfagres Samling af de norske Fylker og hans Tilegnelse af Odelen.
Af J. E. Sars 171
Et Brev fra Statsraad N. Treschow.
Meddelt af L. Daae 238
Optegnelser til Ludvig Holbergs Biographi.
Af L. Daae 241
Jacob Langebeks første Besøg hos Frederik Rostgaard.
Af L. Daae 297
Pierre Daniel Huets Reise i Norden.
Af L. Daae 323
Smaastykker.
Af L. Daae.
1. En paatænkt tydsk Menighed i Christiania 1676 336
2. Af en gammel Slægtebog 338
3. Nogle Bidrag til Søkrigens Historie 1710–1712 339
4. Tillæg til Afhandlingen om Christopher Throndssøn, Enno Brandrøk og Skottefruen 343.
5. Nogle Breve fra Peder Anker, Grev H. Wedel-Jarlsberg, Ludvig Mariboe, Joh. Storm Munch, Chr. Krohg, Rektor Borch. 1816–17 345
Den norske historiske Forening S. I–XXVIII


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.