Historisk Tidsskrift/Anden Række/Tredie Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side
Magnus Barfods Vesterhavstog.
Af Dr. Gustav Storm. 1.
En kirkelig Allegori og en nordisk Mythe.
Af K. G. Brøndsted. 21.
Af Nicolai Wergelands utrykte Christianssands Beskrivelse.
Af Dr. Ludvig Daae 44.
Utrykte Optegnelser om Thelemarken. Af H. J. Wille.
Udgivne i Uddrag af Dr. Ludvig Daae 145.
Om Gravstenen fra Fjære og en Sidegren af det norske Kongehus i 14de Aarhundrede.
Af Dr. Gustav Storm. (Hermed en Planche) 206.
Om Midgardsormens Prototyper.
Af Dr. theol. A. Chr. Bang 222.
Didrik Pining.
Af Dr. Ludvig Daae 233.
Nogle Smaabidrag til det bergenske Contoirs Historie.
Ved Dr. Ludvig Daae 246.
Til Oplysning om Folkemængdens Bevægelse i Norge fra det 13de til det 17de Aarhundrede.
Af J. E. Sars 281.
Smaastykker:
1. En Kirkegave fra Fru Ingegerd Erlandsdatter. (B. E. Bendixen) 113.
2. Regnskaber for Kongsgaarden paa Bergenhus 1516–1523. (N. Nicolaysen) 117.
3. „Af Gazetterne, Relation fra Røros udi Norge den 16de Januari 1719.“ (N. Nicolaysen) 125.
4. „Et Krigsinstrument, som viser den svenske Armees Tilstand in Januario 1719.“ (N. Nicolaysen) 127.
5. Hilbrandt Meyers Samlinger til Bergens Historie, nedskrevne 1764–1781. (N. Nicolaysen) 130.
6. En Appendix til Bodøsagen. (D. Thrap) 132.
7. En Soldat fra 1814. (D.Thrap) 135.
8. Fortællinger om Indtagelse i Berg. 141.
9. En Visdomsbog fra det 16de Aarhundrede. (H. J. Huitfeldt) 267.
10. Et lidet Bidrag til Hr. Petter Dass’s Biographi. (O. A. Øverland) 276.
11. Et Bidrag til den norske Lægestands Historie. (O. A. Øverland) 279.
12. Et mislykket norsk Udvandringsforsøg 1737. (Dr. L. Daae) 388.
Den norske historiske Forening 1879 og 1880 I–VI.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.