Historisk Tidsskrift/Anden Række/Tredie Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Historisk Tidsskrift, Anden Række, Tredie Bind
1882
 • Gustav Storm, Magnus Barfods Vesterhavstog
 • K. G. Brøndsted: En kirkelig Allegori og en nordisk Mythe
 • Ludvig Daae, Af Nicolai Wergelands utrykte Christianssands Beskrivelse
 • Ludvig Daae, Utrykte Optegnelser om Thelemarken. Af H. J. Wille
 • Gustav Storm, Om Gravstenen fra Fjære og en Sidegren af det norske Kongehus i 14de Aarhundrede
 • A. Chr. Bang, Midgardsormens Prototyper
 • Ludvig Daae, Didrik Pinin
 • Ludvig Daae, Nogle Smaabidrag til det bergenske Contoirs Historie
 • J. E. Sars, Til Oplysning om Folkemængdens Bevægelse i Norge fra det 18de til det 17de Aarhundrede
 • Smaastykker
  1. B. E. Bendixen, En Kirkegave fra Fru Ingegerd Erlandsdatter
  2. N. Nicolaysen, Regnskaber for Kongsgaarden paa Bergenhus 1516—1523
  3. N. Nicolaysen, „Af Gazetterne, Relation fra Røros udi Norge den 16de Januari 1719“
  4. N. Nicolaysen, Hilbrandt Meyer’ Samlinger til Bergens Historie, nedskrevne 1764—1781
  5. D. Thrap, En Appendix til Bodøsagen
  6. D. Thrap, En Soldat fra 1814
  7. Fortællinger om Indtagelse i Berg
  8. H. J. Huitfeldt, En Visdomsbog fra det 16de Aarhundrede
  9. O. A. Øverland, Et lidet Bidrag til Hr. Petter Dass’s Biographi
  10. O. A. Øverland, Et Bidrag til den norske Lægestands Historie
  11. L. Daae, Et mislykket norsk Udvandringsforsøg 1737
 • Den norske historiske Forening 1879 og 1880