Gudbrand i Lia

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Gyldendal (s. 151-157).

Denne siden inneholder en illustrasjon som bør klippes ut og lastes opp til Commons.

Det var en gang en mann som hette Gudbrand; han hadde en gård som lå langt borti en åsli, og derfor kalte de ham Gudbrand i Lia. Han og konen hans levde så godt sammen og var så godt forlikte, at alt mannen gjorde, syntes konen var så velgjort at det aldri kunde gjøres bedre; hvordan han så bar sig at, var hun like glad i det. De eide jordveien sin, og hundre daler hadde de liggende på kistebunnen, og i fjøset to klavebundne kjyr.

Men så sa kjerringa en dag: «Jeg synes vi skulde reise til byen med den ene kua og selge henne, jeg, så vi kunde få oss noen handskillinger. Vi er så bra folk at vi godt kan ha noen skillinger under hendene, likesom andre har. De hundre dalerne som ligger på kistebunnen, kan vi ikke ta hull på, men jeg vet ikke hvad vi skal med mer enn ei ku. Og litt vinner vi ved det også, at jeg slipper med å stelle ei, i steden for at jeg har gått og måket og vandlet til to.» Ja, det syntes Gudbrand var både vel og riktig talt; han tok kua og gikk til byen med og skulde selge den. Men da han kom til byen, var det ingen som vilde kjøpe ku. Ja, ja, tenkte Gudbrand, så kan jeg gå hjem igjen med kua, jeg; jeg vet jeg har både bås og klave, og det er like langt att og fram; og dermed gav han sig til å rusle hjemefter igjen.

Men da han hadde kommet et stykke på veien, møtte han en som hadde en hest han skulde selge, så syntes Gudbrand det var bedre å ha hest enn ku, og så byttet han med ham. Da han hadde gått et stykke lenger, møtte han en som gikk og drev en feit gris føre sig, og så syntes han det var bedre å ha feit gris enn hest, og byttet så med mannen. Han gikk så et stykke til; så møtte han en mann med ei geit, og så tenkte han det saktens var bedre å ha geit enn gris, og derfor byttet han med han som hadde geita. Så gikk han et langt stykke, til han møtte en mann som hadde en sau; med ham byttet han, for han tenkte: Det er alltid bedre å ha sau enn geit. Da han nå hadde gått en stund igjen, møtte han en mann med ei gås; så byttet han bort sauen med gåsa. Og da han hadde gått et langt stykke, møtte han en mann med en hane; med ham byttet han, for han tenkte som så: Det er alltid bedre å ha hane enn gås. Så gikk han til det led langt ut på dagen; men så tok han på å bli sulten, og så solgte han hanen for tolv skilling og kjøpte sig mat for dem. «For det er da bedre å berge liv enn ha hane,» tenkte Gudbrand i Lia.

Så gikk han videre hjemover til han kom til nærmeste grannegården; der gikk han innom.

«Hvordan har det gått dig i byen?» spurte folkene.

«Å, det har nå gått så som så,» sa Gudbrand i Lia; «ikke kan jeg rose lykka mi og ikke kan jeg laste den heller,» og dermed fortalte han det hele, hvordan det hadde gått fra først til sist.

«Ja du blir da vel mottatt når du kommer hjem til kjerringa di,» sa mannen på gården. «Hjelpe dig! ikke vilde jeg være i ditt sted.»

«Jeg synes det kunde gått mye galere, jeg,» sa Gudbrand i Lia; «men enten det nå er gått ille eller vel, så har jeg så snild kjerring at hun aldri sier noe, hvordan jeg så bær mig at.»

«Ja, det vet jeg visst, men ikke for det jeg trur det,» sa grannen.

«Skal vi vedde på det?» sa Gudbrand i Lia; «jeg har hundre daler liggende hjemme på kistebunnen, tør du holde likt imot?»

Ja, de veddet, og så blev han der til om kvelden; i mørkningen ruslet de sammen bortover til gården hans Gudbrand. Der blev grannemannen stående utenfor døren og lye, mens mannen sjøl gikk inn til kjerringa.

Denne siden inneholder en illustrasjon som bør klippes ut og lastes opp til Commons.

«God kveld,» sa Gudbrand i Lia da han kom inn.

«God kveld,» sa konen; «å gudskjelov er du der!»

Ja, han var da det.

Så spurte konen hvordan det hadde gått ham i byen.

«Å, så som så,» svarte Gudbrand, «det er just ikke noe å rose. Da jeg kom til byen, var det ingen som vilde kjøpe ku, så byttet jeg bort kua mot en hest, jeg.»

«Ja det skal du riktig ha takk for, det,» sa konen; «vi er så bra folk at vi kan kjøre til kirke, vi likeså vel som andre, og når vi har råd til å holde hest, så kan vi da vel legge oss til en. Gå ned og sett inn hesten, barn!»

«Ja,» sa Gudbrand, «jeg har nok ikke hesten, jeg; da jeg kom et stykke på veien, byttet jeg den bort for en gris.»

«Nei, nei!» ropte konen, «det var da riktig som jeg sjøl skulde gjort det; det skal du jamen ha takk for! Nå kan vi få flesk i huset, og noe å by folk, når de ser innom til oss, vi og. Hvad skulde vi med hesten? Så vilde folk si vi var blitt så store på det at vi ikke lenger kan til kirke som før. Gå ned og sett inn grisen, barn!»

«Men jeg har nok ikke grisen heller,» sa Gudbrand; «da jeg kom et stykke lenger, byttet jeg den bort med ei melkegeit.»

«Å nei, å nei, så vel du gjør allting!» ropte konen. «Hvad skulde jeg med grisen, når jeg riktig tenker mig om; folk hadde bare sagt: der borte eter de op alt de har; nei, nå har jeg geit, så får jeg både melk og ost, og geita beholder jeg enda. Slipp inn geita, barn!»

«Nei, jeg har nok ikke geita heller, jeg,» sa Gudbrand; «da jeg kom et stykke på veien, byttet jeg bort geita og fikk en dyktig sau isteden.»

«Nei!» ropte konen, «du har gjort det akkurat som jeg skulde ønsket mig alt, akkurat som jeg sjøl skulde ha vært med. Hvad skulde vi med geita? Jeg måtte klyve i berg og daler og få den ned til kvelds. Nei, har jeg sau, kan jeg få ull og klær i huset, og mat også. Gå ned og slipp inn sauen, barn!»

«Men jeg har nok ikke sauen lenger, jeg,» sa Gudbrand, «for da jeg hadde gått en stund, byttet jeg den bort mot ei gås!»

«Takk skal du ha for det,» sa konen, «og mange takk også! Hvad skulde jeg med sauen? Jeg har jo hverken rokk eller ten, og ikke bryr jeg mig om å slite og slepe og virke klær heller; vi kan kjøpe klær nå som før. Nå får jeg gåseflesk, som jeg lenge har stundet etter, og nå kan jeg få dun til den vesle puta mi. Gå ned og slipp inn gåsa, barn!»

«Ja, jeg har nok ikke gåsa heller, jeg,» sa Gudbrand; «da jeg hadde kommet et stykke lenger på veien, byttet jeg den bort for en hane.»

«Ikke vet jeg hvordan du har funnet på det alt,» ropte konen; «det er alt sammen som jeg hadde gjort det sjøl. En hane! Det er det samme som du hadde kjøpt et åttedagsur; for hver morgen galer hanen klokka fire, så kan vi også komme på benene i rette tid. Hvad skulde vi vel med gåsa? Ikke kan jeg lage til gåseflesket, og puta mi kan jeg jo fylle med storr. Gå ut og slipp inn hanen, barn!»

«Men jeg har nok ikke hanen heller jeg,» sa Gudbrand; «da jeg hadde gått enda et stykke, blev jeg skrubbsulten, og så måtte jeg selge hanen for tolv skilling, for å berge livet.»

«Nå gudskjelov for du det gjorde!» ropte konen; «hvordan du steller dig, gjør du allting nettop som jeg kunde ønsket det frem. Hvad skulde vi også med hanen? Vi er jo våre egne herrer, vi kan ligge om morgenen så lenge vi vil. Gudskjelov — når jeg bare har fått igjen dig, som steiler alt så godt, trenger jeg hverken til hane eller gås, hverken til gris eller ku.»

Så lukket Gudbrand op døren.

«Har jeg vunnet de hundre dalerne nå?» sa han, og det måtte grannen tilstå at han hadde.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.