Flyvefisken/Kapittel 6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 31-35).
VI
ASEVS OVERMAND


Den lille russer huket sig ned. Det var som om den underlige latter derindefra mørket slog ham overende. Hans ansigt blev hvitt og de store pupiller i hans øine utvidet sig . . .

Erko trak sig uvilkaarlig tilbake og holdt den lille browning frem for sig. For nu hadde Asev kastet masken. Han var ikke mere spionen og den slepne kulturs mand. Russeren var skrapet av ham og tartaren stod naken foran dem. Der arbeidet et raseri i ham, som var forfærdelig, mens hans øine flakket vildt omkring og ryggen krummedes av frygt for atter at høre denne latter, som hadde pisket ham i et av hans livs fornedrende øieblikke . . . Ja—der stod han, drapsmanden, den uforfalskede træl av blodets lyster, kosaksjælen med det røde begjær dryppende av øienkrokene. De blodige og forrevne hænder famlet efter et vaaben, men han fandt intet, og stønnende av raseri hævet han sine knyttede næver mot den skjulte fiende.

Saa grep han atter kobbertraadene, som han hadde sluppet, og trak dem til sig. De gav efter. En eller anden hadde klippet dem over og forhindret den forfærdelige eksplosion.

Det var en ynk at se ham. Han krympet sig som om han led av en sterk fysisk smerte. Han var en av de mænd, som ikke taaler at se en seierherre i øinene. Ja—slik var han denne slettens søn, hvis klokskap og koldblodighet sikret ham mot saa mange nederlag, at en pludselig motgang slog hans sindsro ned. Da blev han som den glefsende ulv, der i fortvilelsens feighet biter efter parforcerytterens pisk, mens dødsfraaden skummer om dens kjæver.

Men med et reiste han sig. Det var som om han var rammet av et elektrisk støt. Hans øine hang ved en skikkelse, som langsomt gled ut av mørket. Det var en høi, bredskuldret mand med rolige, litt kluntede bevægelser. Og nu da det elektriske lys skinnet ham like i ansigtet, saa slaveren sin stammes og sin races fiende like i øinene. For der gik germaneren, den blonde, blaaøiede descendent av cimbrer og teutoner, krigeren og drømmeren i en person.

Den kommende var i sandhet et syn værd. Det litt kantede hode med den utprægede dolikokefale form, den kraftige, senede hals, de svakt heldende skuldre og den frie holdning, dannet et hele, som stemplet ham som en mand av Vorherres naade, en hersker i godt og en hersker i ondt.

Ansigtet var ikke vakkert, men der var en imponerende lys kraft over det. Og hvis Asev i det øieblik hadde forstaat at læse i en menneskesjæl, saa vilde han ha opdaget, at den mand, som hadde mestret ham i det øieblik, da seiren allerede laa i hans hænder, befandt sig paa livets lysside. Der var en ophøiet ro over det grove ansigt, en farlig ro, som dækket over en dyp lidenskap, et voldsomt temperament, en brændende sjæl.

Erko ilte ham imøte. Det var som et barn, der kaster sig ind til sin far.

—Jeg skjønte du kom, så han hæsblæsende. Du var i nærheten etsteds,—det følte jeg. For en knipe vi var i! . . . Vort aarelange stræv stod i fare for at ødelægges. Spionen der hadde traadene i sin haand. Aa gudskelov at du kom!

Den høie mand strøk dvergen varlig over haaret.

—Kjære Erko, sa han, lykken har staat os bi. Jeg visste ikke, at fienden var saa nær ind paa livet. Hvem er den mand? . . .

Russeren vendte sig hurtig mot den kommende. Han hadde saavidt gjenfundet sin ro.

—Det navn, jeg bærer, sa han med skjælvende stemme, skal engang synge for Dem i Deres dødsstund. Merk mine ord. Det er hittil gaat alle ilde, som har krydset Asevs vei.

—Naa, saa De er Asev, sa den høie mand grundende, uten at ta nogen notis av russerens trusel. Det glæder mig at se Dem og det glæder mig endnu mere, at vi foreløbig faar en saa god anledning til at gjøre Dem uskadelig . . . Apropos, vi har engang hat en fælles ven.

Russeren saa et øieblik interessert op.

—Neppe, mumlet han.

—Jeg tar ikke feil. Det er nu flere aar siden, at jeg traf ham paa et amerikansk krigsskib, som gik mellem Colon og San Francisco. Han var maaske en større forbryder end Dem, men neppe saa stor en kjeltring.

—Og hvad het denne celebre person, som De sier var min ven? spurte Asev spottende.

—Vi talte meget om den internationale espionage, fortsatte den høie mand uten at la sig anfegte av russerens spørsmaal. Og min ven presenterte mig for hele galleriet. Saavidt jeg erindrer, fik De en hædersplads blandt de dygtigste, de farligste og gemeneste. Asev, sa han, er den glatteste aal jeg kjender. For han er skurk ikke bare av temperament, men ogsaa av princip . . . De spurte om hans navn? . . . Jo, han het Jaap van Huysmann!

Asev for lettsammen.

—De kjendte Jaap van Huysmann? Var den ulv noget for en almindelig borgersjæl?

—Jeg hadde reddet hans liv engang og han bidrog til at redde mit, mens jeg holdt paa at opætes av gul feber i Colon. Ja—han var en ulv! Men der spiret et frø i hans underlige dorske sjæl, som naarsombelst kunde faat den gamle blodsmand til fromt og ydmygt at vandre i gelederne. Han var, hvad De ikke er: en drømmer, som længtet efter livets bortgjemte Kanaan. Men Jaap van Huysmann fandt det aldrig. Han famlet efter det like til sin dødsstund . . . Han døde i mine arme.

Russeren strøk sig over panden for at samle sine tanker.

—Saa det er Dem? mumlet han hæst. Da kjender jeg Deres navn. Det har svirret om mine ører i de sidste tre aar. Man har aldrig nævnt det høit. Det har suset om os som en trusel, som en fare, som en tung haand, der tvang de lyssky storforbrydere i knæ . . . Men vogt Dem, doktor! De har sterke magter mot Dem. Og der kan komme en tid, da De forbander det øieblik, De blandet Dem op i Asevs affærer.

—Den tid vil neppe komme i de første fire maaneder.

—Hvorfor ikke?

—Fordi De i den tid vil bli indelaast et eller andet sted, hvor De ikke kan vende paa Deres anskuelser likesaa ofte som De bytter skjorte. Det er farlige tider,—og vi har ikke raad til at miste vor hemmelighet for en spions skyld. Vi vil leve i fred her ved Gravningssund, Jeg har desværre ikke anledning til at trampe Dem tildøde som det kryp, De er. Men stol paa det, at De skal faa more Dem her i Norge med at se paa de fire samme væggene, indtil de dage kommer, da Europa staar i flammer og Norge trænger alle sine sønners hjælp.

—Det vaager De aldrig, skrek russeren.

—Vi vaager det, sa statsraaden og traadte frem. De er grepet paa fersk gjerning og vi har ingen forpligtelse til at fare varsomt med Dem, som lægger helvedesmaskiner i fremmed mands hus. Ja—vi vaager det, Jonas Fjeld og jeg.