Flyvefisken/Kapittel 37

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 178-183).
XXXVII
DEN SIDSTE AVGJØRELSE


Det blev en forfærdelig kamp.

Ingen kan nogensinde gi en klar beretning om det, som skedde hin høstaften i Gravesend dok. For politiet kom ikke tidsnok. Deres rasende angrep paa den solide port var kun et akkompagnement til den rasende avgjørelse, som fandt sted indenfor.

Fjeld hadde ingen vaaben, og de to russere var desperate mænd, som hadde lugtet blod før. Det lykkedes ham at undgaa de knivstik, som rettedes mot ham fra to kanter. Han trak sig hen til dokvæggen, søkte og fandt et hjørne, hvor han kunde møte de to farlige motstandere under nogenlunde like vilkaar.

Russerne hadde ikke ventet en saadan motstand. De hadde beregnet at skulle støte manden ned i første omgang, men deres beregninger hadde ikke slaat til. Den svære nordmand hadde været dem for behændig. Det var øiensynlig en mand, som hadde været vant til at omgaaes knivstikkere . . .

De hadde ret.

Og mens Jonas Fjeld stod der i hjørnet med hver nerve spændt til forsvar, fløi der et halvglemt minde gjennem hans sind,—et minde fra den tid, da han hadde tæmmet gauchoerne paa Pampas med sine to knyttede næver. Og hvad var disse sorte kalmukker mot de lumske og krypende djævler paa Sydamerikas sletter—med sine lange, forfærdelige kniver, der skar i mennneskekjøt som om det var grønsaape.

Aa nei, »Kondoren« levde endnu og donna Francescas amulet med de gamle inkaruner hang endnu om hans hals . . .

Da lød der atter et skrik fra den anden side av bassinet, men denne gang svakt og klynkende . . .

Det var som et barn, der i den høieste skræk kalder paa sin far . . .

Fjeld bet tænderne sammen. Livet var med et blit ham det likegyldigste av alt. Han maatte komme sin ven tilhjælp, koste hvad det vilde. Uten at betænke sig kastet han sig like mot de to banditter. Med den venstre haand grep han om det ene knivsblad, som truet hans bryst, og rev med et kraftig ryk kniven ut av russerens næve. Det skarpe blad trængte like ind til benet og blodet silte ned fra det uhyggelige saar, men hans liv var reddet. Han byttet kniven om i høire haand og slog ned sin ene motstander med et knusende slag med knivskaftet. Russeren sank uten en lyd overende med splintret hjerneskalle.

Men i samme øieblik kaster den anden russer sig imot ham. Hans kniv streifet Fjelds hals uten at gjøre ham nogen større skade. Det var hans sidste bedrift paa denne jord. Fjeld grep ham om den høire underarm, vred haanden ut av led paa ham og slynget ham fra sig. Russeren ravet baklængs like hen til bassinets rand og faldt utenfor med et høit skrik. Han slog i faldet hodet mot »Flyvefisken«s haarde staalpanser med den følge, at han bevisstløs sank paa ti fot vand og druknet.

Med blodet silende fra venstre haand ilte nu Fjeld sin ven tilhjælp. Samtidig hørtes der en vældig larm fra indgangen. Den svære port var slaat ind av politiet. Og Redpaths monocle lyste i de forreste rækker. Nordmanden tok et hastig maal av situationen. Paa den anden side av det bassin, hvor »Flyvefisken« hvilte i den tryggeste fred laa Asev endnu over Erko. Men hvad var det? . . . Over ham stod Bergljot Bratt med vandet dryppende av klær og haar. Hun hadde uten at tænke paa sin egen fare grepet Asev i det lange kalmukhaar og slet i det av al sin kraft.

Russeren slap sit tak i Erkos hals og reiste sig mot den uventede fiende. Men da han saa ind i Bergljot Bratts blaa og alvorlige oine, gik der et hæslig smil over hans ansigt.

—Naa saa, min lille due, sa han med en stemme, som han forsøkte at gjøre rolig og avmaalt. Du kommer for at avslutte vort opgjør. Vel. Jeg har intet imot, at du følger Anna Speranski og Ilmari Erko paa den store reise.

Bergljot hadde sluppet taket i russerens manke, og traadte et skridt tilbake. Det lyse haar klæbet sig til hendes tindinger og skuldre, og de tynde klær laa tæt om den kraftige og vakre figur. I næste øieblik slyngedes russerens klør sig om hendes strupe.

Der kom et hastig og graadig blink i Asevs øine. Han mindedes, hvorledes han engang tidligere hadde hat denne kvindes liv i sin haand og hvorledes hendes eiendommelige skjønhet hadde faat ham til at nøle. Ogsaa denne gang stanset han uvilkaarlig. Han kunde ikke ryste av sig den betagende og berusende følelse, som han følte, hver gang han berørte denne alvorlige unge pike med det farlige blaa staalglimt i øinene. Døden stirret atter paa hende, mens hun med alle sine kræfter strittet imot det forfærdelige kvælertak, men der fandtes ikke frygt eller rædsel i hendes øine. Da var det, at Fjelds kampskrik lød under den høie hvælving. Uten at betænke sig sprang han ned paa »Flyvefisken« og op paa den anden side. Det var to mægtige sprang. Den svære skikkelse syntes at ha staalfjære.

Asev blev pludselig hvit i ansigtet.

Der var noget overnaturlig ved nordmandens kraft og behændighet. Men han skulde vogte sig. To lik skulde han finde, den ven, han holdt mest av i verden og den kvinde . . .

Saa klemte han til. Langsomt og sikkert snørte russerens korte og haarde fingre sig om den hvite hals. Men Fjeld var i næste øieblik over ham. Det var som om han fløi gjennem luften.

Bergljot rallet allerede under det forfærdelige grep hun lukket sine øine . . .

Da fattet Fjelds næver om russerens lille, men kraftige skikkelse—med den ene haand om nakken og den anden ved hoften. Saa løftet han ham op som et barn, slang ham fra sig henover den stenbrolagte kai som om det skulde være en bylt klær . . .

Og uten at se, hvad der blev av ham, kastet han sig over de to legemer, som side om side laa henstrakt paa kaien. Han saa straks, at Bergljot var utenfor al fare. Hun snappet endnu efter luften, men farven begyndte langsomt at vende tilbake i de blaableke kinder.

Værre var det med Erko. Han levet endnu og et svakt bevissthets glimt vaaknet langsomt i de brune, vakre øine . . . Fjeld gned forsigtig hans hals og prøvet at vække den stakkars finlænders synkende livsaander . . . Men dvergens motstandskraft var ikke stor. Han hadde faat det sidste knæk, og Fjeld saa med fortvilelse de ubedragelige tegn paa, at det lille legeme gav sig over . . . Hans hjerne levde imidlertid endnu,—den hjerne, som hadde set længere end de fleste, og som hadde løst det problem, som den store Edison ikke hadde kunnet mestre.

Pludselig blev stilheten brutt i den store hal . . .

Et mørkt legeme fløi forbi Fjeld. Med forbauselse gjenkjendte han Anna Speranskis tjener Alexei. Den unge mand hadde øiensynlig gjort færden med bakpaa politiets automobil. Nu kom han med hevnen . . .

I næste øieblik var hallen opfyldt av skrik og rop. John Redpath og hans mænd kom til. Alexei hadde allerede kastet sig over Asev, som var halvt bedøvet av Fjelds haardhændte behandling . . . Den store spion lot sig imidlertid ikke slagte som en gris. Okines kniv glimtet ham imøte, men han verget sig med den sikkerhet og erfaring, han hadde samlet i et liv mellem de farligste vaaben.

Det var som to rasende katter, der sloges under den vildeste fræsen. Men Alexeis kniv hadde sin mission. Den fandt i et ubevogtet øieblik Asevs strupe.

Russerens armer faldt slapt ned, mens blodet væltet utover hans nakne hals og bryst.

Der kom en egen ophøiet ro over det bleke og kloke ansigt. Uten en smertenslyd sank han sammen, der for et litet smil over hans ansigt. Han visste, at han vilde faa følge paa den sidste vandring. Godt følge. Og hvad nyttet det da at jamre. Han var jo en søn av det vældige fatum. Der fandtes kun en skygge av sorg i hans sjæl. Den, at »Flyvefisken« levet og stirret paa ham med sine grønne uttryksløse øine.