Flyvefisken/Kapittel 15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 73-77).
XV
RUSLANDS FLAATE


Admiral Besukhov var ikke den mand, som gjorde mange spræl. Uten større samvittighetsnag hadde han kommet i skade for at ødelægge tre norske torpedobaate i Skagerak. Han ville ikke resikere, at der blev meldt noget om hans ankomst, og da de stivsindede nordmænd ikke ville overgi sig, men søkte at undfly, var der ikke mere at gjøre ved den sak. De russiske dreadnoughts skjøt formelig tilmaals efter de smaa hurtigflyvere, som en for en bukket under for den forfærdelige kanonild.

Nu stod han med sin stab i kommandotaarnet paa chefskibet »Krim« og saa Norges arrede kyst stige op av havet. Det var en straalende høstdag. Solgangsvinden hadde endnu ikke faat nogen magt. Sjøen laa der blank og drømte om fred og stilhet, mens de 13 store slagskibe fosset fremover med en beskyttende ring av torpedobaate, torpedojagere og hurtiggaaende krydsere.

Det var en sterk flaate,—resultatet av en fem aars enestaaende rustningspolitik. Og admiral Besukhov gned sine svære, haarede hænder med en tilfredshet, som tydet paa, at et længe og vel næret ønske holdt paa at gaa i opfyldelse.

—Hør her Garschin, sa han til en ung Kaptein, som bar adjutantepauletter, De er jo kjendt her?

—Ja, Deres Ekscellence, svarte den unge bleke mand med de trætte, forvaagede øine. Jeg kan hver holme paa mine fingre, hver høide, hver vik. Det er et underligt land. Det ser nakent, fattigt og forsvarsløst ut, men dets skjærgaard er et naturligt vern, som vil kunne gjøre landet uindtageligt. Et effektivt og planmæssigt mineforsvar vilde by en fiende uoverstigelige vanskeligheter. Heldigvis er der faa penger og mange socialister i Norge. Forsvaret er lagt øde. Man har paa Odderøen et par gode kanoner, men man mangler panserbeskyttelse for artilleristerne. Alt er halvt og ufuldstændigt. Den nye forsvarsminister har forsøkt at reparere paa forsømmelserne, men han har manglet penger. Det blir nok en forholdsvis let affære at forcere Odderøens og Gleoddens kanoner.

—Men mineanlægget? De sa jo selv, at farvandet var yterst gunstigt for denslags forsvar.

Den unge kaptein trak paa skuldrene.

—Det koster en halv dag og etpar torpedobaate at kontraminere hele greien, sa han. Desuten kommer vi jo helt uformodet paa fæstningen. Den aner ingenting.

—Er De sikker paa det, kaptein? Vor marconitelegrafist sier jo, at den ene baat hadde forbindelse med land, før vi fik rendt den isænk.

—Meget muligt, Deres ekscellence. Men der findes en mand i Kristianssand, som har faat i opdrag at stanse enhver kommunikation mellem Flekkerø og land. Det er en fyr, vi kan stole paa.

—Hvad heter han?

—Asev.

Admiralen smilte.

—Rigtig ja. Asev er det. Han er en større kjeltring end de fleste, jeg kjender i det offentlige og private liv. Men han er jo noget i retning av et geni.

—Det er han, mumlet kapteinen . . . Se der, Deres ekscellense, ret om bagbord . . . Der stikker et fyr op av havet. Det er Ryvingen, en av de sterkeste elektriske straalekastere, som findes i verden. Og ret i baugen dukker Oxø fyr op. Det viser os indgangen til Kristianssand. Vi kommer i god tid. Tyskerne er over 10 timer fjernet fra aastedet, og Englænderne kommer nok ikke frem før en halv time efter, at den tyske flaate med uforrettet sak har svunget sydover igjen. Vi blir for sterke for dem . . .

—De er godt kjendt, Garschin, sa admiralen efter en pause. Hvor længe var De her?

—1½ aar, svarte kapteinen mørkt. Jeg gik her som de andre. Vi var fire mand, som filte sage rundt omkring Kristianssand. Det var en haard tid.

—Ja, men nu kommer De fra Paris, kaptein. De har vasket av smudset fra Norge i de smaa hoteller ved Boulevard de Clichy. Der findes ikke bedre vekselvirkning i livet.

De omkringstaaende lo. Admiralen var selv en uforbederlig levemand. Hans smaa besøk i Paris var hyppige, og de historier, som fortaltes i den anledning, hadde meget saftige pointer.

—Traf De mademoiselle Felice? spurte han drømmende og lænte sig fortrolig over sin underordnede. Den lille primadonna paa Scala. Hun som danset med ring i næsen og fem fletter nedover ryggen.

Kaptein Garschin smilte træt. Hans gule tænder lyste et øieblik som en døende ulvs.

—Om jeg gjorde? mumlet han. Hun har tat livet av et halvt snes russere. Det var et helvedes fruentimmer!

—Sacre, hvisket admiralen betaget. La os fort bli færdig med denne krig og komme ned til kastanjetræerne i Champs Elysées. Sæt farten op til 17 knob, hr. kaptein! De gamle dødbidere i flaaten faar følge med saa godt de kan! . . .

Kapteinen gav signal til maskinen, og i samme øieblik fløi kommandoen om den økede fart til den øvrige flaate.

Landet foran dem steg nu tydelig frem i den gnistrende klare luft. Med faste og sikre konturer laa den norske knudrede kyst og solede sig i middagsstilheten. Det var et vidunderligt fredens billede, som bragte mændene paa »Krim«s dæk til at tie. De brune slaviske øine fik et fjernt uttryk, og hundesmilet om de brede munde svandt bort. Maaske der fôr en eller anden anelse gjennem deres hjerner om, at der lurer en gjengjældelse for dem, som krænker naturens og menneskelivets helligdomme . . . Hvem vet? Livet blir stundom saa fattigt og meningsløst, naar man skal til med en mørkets gjerning i Vorherres gnistrende lys.

Men landet vokste hurtig for deres øine. De ytterste skjær skilte sig ut fra det faste land, de graa, uldne linjer fik klarere former, og dypt derinde imellem nakenheten blusset der et rødt hustak som en rose paa naturens brede og blottede bryst.

—Dette er Norge, sa Garschin halvt for sig selv. Et fattigt og forunderligt land. Jeg gik omkring her som sagfiler. Alle hadde mistro til mig, men de mottok mig vel. De hidset ikke sine hunde paa mig, de jog mig ikke ut, men tok mig ind i sine stuer. Hvor fattige var de ikke disse fiskere, som levet av havets naade! . . . De slet sig igjennem livet uten at se sig om tilhøire eller tilvenstre. Deres glæder var faa deres bekymringer mange. Men de hadde allikevel et gemytlig smil til den fremmede, en munter vise og en lun historie. For slike er de, disse Sørlandets barn . . .

Admiralen saa forbauset paa den bleke mand ved sin side.

—Man merker, at der findes en digter i Deres familie, sa han med let haan. Men nu tænker jeg, vi forbereder os for virkeligheten . . .

Han grep kikkerten.

—Se, se, sa han, er det ikke det norske flag, som vaier derinde?

—Jo, svarte Garschin i en anden tone, det er ved Odderøen. Den deler Kristianssands havn i to, Østerhavnen og Vesterhavnen. Vesterhavnen, som er bedst beskyttet, benyttes til brygger og skibstrafik. Østerhavnen er mere aapen og allerinderst meget grund. Odderøens befæstning er ganske kraftig og har—som De ser—en utmerket beliggenhet. Den er utstyrt med moderne kanoner og haubitzer og støttes av Gleoddens befæstning, som dækker Topdalsfjordens indløp. De vil nok gi godt fra sig idag. Jeg kjender dem.

—Men hvorledes . . .

Admiralen stanset pludselig. Der samlet sig nogen farlige rynker i hans pande. Ti helt derindefra i sundenes dyp saaes en lang, hvit røkstraale. Der gik et sekund, . . . en fjern torden løt utover sjøen og en kule sprøitet i havet ikke hundrede meter foran »Krim«s baug.