Baron von Münchhausens vidunderlige historier og eventyr/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Trods alt mit mot og trods min dygtige, sterke og raske hest gik det mig dog ikke altid efter ønske i krigen. Jeg hadde den ulykke at bli tat til fange av overmagten, og hvad der var endnu værre, men hvad der er skik blandt disse folk, at bli solgt som slave.

I denne ydmygelse hadde jeg en tjeneste at utføre som var mindre haard end eiendommelig, mindre sur end fortrædelig. Jeg maatte nemlig hver morgen drive sultanens bier ut paa marken, vogte dem den hele dag og om aftenen igjen drive dem tilbake igjen til bistaderne. En aften manglet jeg en bi; jeg opdaget dog straks at den var blit anfaldt av to bjørne som vilde rive den istykker for at faa honningen av den. Da jeg ikke hadde andet vaaben paa mig end den sølvøks som alle sultanens gartnere og arbeidere har som kjendetegn, saa slynget jeg denne mot de to tyve for at skræmme dem. Det lyktes mig ogsaa virkelig at befri den stakkels bi, men jeg hadde kastet for sterkt; øksen fløi saa høit i luften, at den tilsidst faldt ned paa maanen. Hvordan skulde jeg faa den igjen? Hvor skulde jeg finde en stige, saa jeg kunde hente den ned?

Jeg husket i øieblikket paa, at de tyrkiske bønner vokser forfærdelig fort og naar en utrolig høide. Jeg plantet straks en saadan bønne, som ogsaa virkelig vokste fort og av sig selv begyndte at slynge sine ranker omkring hornene paa maanen. Med lettet hjerte klatret jeg opover til stjernerne, som jeg naadde uten uheld. Men at finde min sølvøks var ikke noget let arbeide; ti alt deroppe skinnet jo ogsaa i sølv. Endelig fandt jeg den da paa en hop straa.

Nu tænkte jeg paa tilbakeveien. Men, o jammer! Sommervarmen hadde tørret bønnen, saa jeg paa den vei ikke kunde stige ned til jorden uten med fare for at brække halsen. Hvad var der nu at gjøre? Av straaet flettet jeg et reb saa langt som det kunde la sig gjøre; det bandt jeg fast paa hornene paa maanen. Med høire haand holdt jeg mig fast; i den venstre hadde jeg min øks; da jeg nu var glidd et stykke nedover hugget jeg den øverste del av rebet og bandt det paa det nederste stykke. Dette maatte jeg gjenta flere gange, og saa var jeg da efter nogen minutters forløp naadd saavidt langt ned, at jeg kunde skjelne sultanens sommerhus under mig.

Jeg kunde vel være omtrent en mil over jorden, midt i skyerne da snoren brast, og jeg styrtet saa heftig ned, at jeg blev liggende ganske bedøvet.

Min krop, hvis vegt var ganske betydelig tiltat ved faldets økende fart og
ved det gjennemskredne store rum, boret et hul i jorden paa mindst ni fots

dybde. Jeg gravet mig med mine firtiaars gamle negle en slags trappe ut og kom paa denne maate endelig lykkelig til dagens lys igjen. Jeg vil ikke nævne, hvorledes jeg saa ut!

Gjort klok ved denne erfaring fandt jeg paa et bedre middel til at befri mig før de bjørne, som vilde ødelægge mine bistader. Jeg besmurte en vognstang med honning og la mig om natten paa vagt ikke langt borte. En uhyre bjørn som luktet honningen, kom hen til vognen og begyndte saa begjærlig at slikke paa vognstangen, at den tilslut slikket saa stangen gik gjennem gap og mave og indvolde, og da den nu saaledes formelig var spiddet, løp jeg til og stak en svær bolt igjennem hullet fremme paa stangen saa jeg avskar slikmunden tilbaketoget og lot den staa i denne stilling til næste morgen. Sultanen som tilfældigvis kom forbi lo sig næsten ihjel, da han saa hvilket puds jeg hadde spillet bjørnen.

Noget efter dette sluttet russerne fred med tyrkerne, og jeg blev med en del andre krigsfanger sendt tilbake til St. Petersburg. Jeg tok avsked og forlot Rusland netop i det øieblik, da den store revolution brøt ut for firti aar siden, og som sendte keiseren mens han laa i vuggen, samt hans far og mor, hertugen av Brunsvig, feltmarskalk Münnich og saa mange andre til fangenskap i Sibirien. Der hersket det aar en slik kulde i hele Europa, at selv solen maatte bli forkjølet og fik en snue, som man endnu kan se spor av paa dens ansigt; ogsaa jeg led mere paa hjemreisen end paa fremturen i sin tid.

Da min lithauer var blit tilbake i Tyrkiet maatte jeg reise med posten. Da det nu bega sig at vi kom til en hulvei, ganske indesluttet av høie hækker befalte jeg postillonen at blæse paa sit horn forat vi ikke skulde komme til at kjøre paa vogne som kunde komme fra den motsatte side. Gutten adlød og blæste av alle livets kræfter paa hornet; men alle hans anstrengelser var forgjæves; han fik ikke en eneste tone frem, hvad der til en begyndelse blot var ubegripelig, men senere blev meget pinlig da vi snart saa en vogn i det fjerne som var saa bred at den optok hele veien. Jeg steg øieblikkelig ut og spændte først og fremst hestene fra. Saa tok jeg vognen med alle fire hjul og bagage paa mine skuldre og med denne byrde sprang jeg over grøfter og hækker, som idetmindste var sine ni fot høie, ind paa marken, hvad der slet ikke var nogen smaating med en saadan last. Med et nyt sprang bragte jeg min postvogn ved siden av den anden vogn igjen paa veien. Da det var skedd, vendte jeg tilbake til hestene og tok en under hver arm og bar dem paa denne maaten tilbake til vognen, og vi naadde poststationen uten større farer.

Jeg glemte at fortælle at den ene av hestene som var ganske ung og meget vild nær hadde anrettet en stor ulykke, ti i det øieblik jeg for anden gang satte over hækken, slog den saa hidsig ut med benene, at jeg et øieblik var meget urolig. Men jeg visste at hjælpe mig og satte en stopper for dens krumspring, idet jeg stak de to ben ned i mine frakkelommer.

Da vi kom til værtshuset, hang postillonen hornet paa en spiker ved kaminen og vi satte os tilbords.

Men hvad tror de saa sker, mine herrer?

«Tara, tara, tara! begyndte hornet at blæse av sig selv. Vi gjorde store

øine og saa paa hverandre, som om vi vilde spørge hverandre, hvad dette var. Tænk dem til, det var tonerne som var frosset fast i hornet og som nu, da varme efterhvert smeltet dem op, kom klingende og klare frem, til ikke liten glæde for postillonen; ti det interessante instrument skaffet os i en hel halv time udmerket musik, uten at man behøvet at blæse i det. Vi fik høre den preussiske marsch og mange folkeviser. Dette var mit sidste eventyr paa min reise i Tyskland.

Mange reisende har for vane at fortælle mere end hvad de har set. Det er derfor ikke underlig, at læsere og tilhørere undertiden er tilbøielig til at være vantro. Skulde imidlertid nogen i dette ærede selskap tvile paa sandheten av mine ord, da vilde denne mangel paa tiltro smerte mig overmaade meget, og jeg vil da heller be vedkommende trække sig tilbake, før jeg be gynder at fortælle om mine eventyr tilsjøs som er endnu meget mer vidunderlige, skjønt de kanske er noget mindre autentiske.