Anbefaling av en sunnhetsmerkeordning

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Anbefaling av en sunnhetsmerkeordning
1) Sammendrag 3
2) Prosjektbeskrivelse 4
a) Bakgrunn 4
b) Oppdrag og mandat 5
3) Ernæringsmessig bakgrunn og hensyn 5
4) Presentasjon av alternative modeller 6
5) Nordisk prosess for et felles sunnhetsmerke 11
6) Dokumentasjon og forbrukerundersøkelser 11
a) Forbrukerundersøkelser 12
b) Effekter av sunnhetsmerking av matvarer 13
c) Forbrukerundersøkelse «sunnhetsmerking av mat» i Norge, Synovate 2007 13
7) Involvering og holdninger fra aktuelle aktører 15
8) Eksisterende regelverk og pågående prosess i EU 18
a) Merke- og næringsdeklarasjonsregelverk 18
b) Forordning om ernærings- og helsepåstander på matvarer 19
9) Anbefaling og begrunnelse 19
10) Videre prosess 22
a) Implementering i norsk lovverk 22
b) Videre nordisk samarbeid 22
11) Administrative og økonomiske konsekvenser 23
a) Informasjonstiltak 23
b) Tilsyn 24
c) Administrasjon av merkeordningen 24
d) Oppfølgende undersøkelser og evaluering 25
e) Kostnader for industri og dagligvarekjedene 25
f) Nytte-kostnadsvurderinger 25
12) Vedlegg 26


Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).